Archive for juli 16, 2004

Vokt Dem for ekspertene

Bush-administrasjonen har systematisk unngått råd fra eksperter som kan tenkes å gå på tvers av deres oppfatninger, forteller en artikkel i New Republic.

«…[T]he administration was so distrustful of the agendas of expert staffers in the various departments that they were simply removed from the speechwriting loop. Treasury economists, for example, had no opportunity to double-check the president’s numbers and therefore couldn’t purge a disingenuous understatement of the amount of redeemable U.S. debt», har vi fått vite gjennom biografiene til folk som jobbet i regjeringen.

New Republic går gjennom en lang rekke eksempler på hvordan George Bush i beste fall har unngått å oppsøke råd fra eksperter, i verste fall har oversett råd de har fått. I tillegg settes disse holdningene inn i en historisk sammenheng. Tidligere i år har Atlantic Monthly påvist hvordan denne uvanen har ført til mange av de problemene USA har opplevd i Irak.

Om kritikken av manglende lytting til eksperter vil bite på amerikanske velgere er heller tvilsomt. Elitisme er i enda større grad enn i Norge et skjellsord.

Skepsis mot eksperter er også et fenomen som opptrer i Europa. Å redusere makten til byråkrater i statsapparatet i England var en av Thatchers kamp-saker, noe som også var reflektert i den populære komserien ‘Javel, statsråd.’ I Norge ser Fremskrittspartiet ut til å være mest ivrig på å legge beslag på denne delen av det politiske markedet.

Nå er det ikke noe galt med å være skeptisk til eksperters råd. Å tro at noen i samfunnsdebatten er fullstendig nøytrale og rasjonelle er naivt. Det er like dumt som å overse eller la være å innhente informasjon fra folk som har jobbet med et tema over lengre tid. Eksperter kan som regel si en del om fortiden og hva som har skapt resultater tidligere, men det er ikke så lett å si noe om fremtiden og hvordan den bør være.

Når all informasjon er innhentet kan det derfor likevel være riktig å ta en politisk beslutning på tvers av eksperts råd.

Legg igjen en kommentar

Joss for kvikk med Angel

Nå sier sjefen for kanalen som sendte ‘Angel’, WBs Garth Ancier, at serien kunne fått en sesong til hvis Joss Whedon hadde hatt tålmodighet til å vente på svar i følge Ellen Gray. Bittert å høre for en stor Angel-fan, men jeg forstå også at Buffy-bossen var utålmodig etter å få avklart seriens skjebne. Han har tross alt andre store prosjekter på gang, som filmen ‘Serenity‘.

Den gode nyheten er at en Angel TV-film fremdeles ser ut til å være en mulighet.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: