Archive for juli 30, 2004

John Edwards oppdatert

Artikkelen om John Edwards er oppdatert med en link til en biografisk artikkel i Washington Post.

Legg igjen en kommentar

Norske journalister jukser

En journalist i Aftenposten oversatte nærmest en artikkel i Newsweek og presenterte den som sin egen. Etter en kommentar-artikkel av Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv på onsdag måtte utenrikssjef Per Kristian Haugen i Aftenposten beklage.

I norsk media er det nesten mulig å si hvilke utenlandske aviser og magasiner journalisten har lest. Det er greit nok hvis kildene er kreditert, men det skjer langt fra alltid.

Internett har gjort det lett for studenter å gjøre seg skyldig i plagiat. Men det gjør det også lett å avsløre norske journalister som jukser med slumsete kildehenvisninger. Forhåpentligvis vil media-kritikere få mulighet til å sette late journalister på plass.

Legg igjen en kommentar

Kreativt etnisk mangfold

Det er en myte at etnisk mangfold er en trussel mot sosial stabilitet og nasjonal enhet, sier Ragnhild Imerslund i en kronikk i Aftenposten. Hun er informasjonssjef for FNs utviklingsprogram i Norden. Deres årlige rapport ble fremlagt for et par uker siden.

Artikkelen virker veldig defensiv. Evnen til å håndtere kulturelt mangfold er en viktig indikator på kreativitet og evne til å klare seg i en globalisert fremtid. Poenget med å ta i mot flyktninger, asylsøkere og innvandrere er ikke å være snill med hedningene og de fattige. Det er nøvendig for å gjøre Norge klar til å møte fremtiden.

Tidsskriftet Economist applauderer: «While the report is full of feel-good language and social-science jargon, like “participation exclusion” and “living mode exclusion”, it is an interesting first stab at marrying diversity and development, two subjects not often found side-by-side.»

Magasinet tar klare forbehold. Rapporten undervurderer i sin iver etter å promotere kulturelt mangfold kostnadene. Poenget med en slik politikk er ikke å spare penger, men å skape levende, kreative og stabile samfunn.

Norge har på mange måter et godt utgangspunkt. Fremskrittspartiet undergraver våre muligheter for å lykkes med sin konfronterende retorikk. Jeg kvapp til nylig da jeg leste bloggen til Rajan Rishyakran. Her ble en uttalelse fra en Fremskrittsparti-politiker i Kristiansand brukt som eksempel på europeisk intoleranse ovenfor Islam.

Alt dette er ingen motsetning til å ha en restriktiv innvandringspolitikk. Utfordringen er hvordan både flyktninger og folk som vil ha jobb i Norge blir tatt i mot.

Utlendingsdirektoratet må bli mer offensive i forhold til hvem vi slipper inn i Norge. Har folk jobb å gå til bør de bare i unntakstilfeller nektes oppholdstillatelse. Å vise ut grunnløse asylsøkere i løpet av 48 timer er effektiv saksbehandling. La oss bruke samme virkemidler i behandlingen av asylsøkere fra land som sannsynliggjør at de har en rettmessig søknad. Engelske frivillige organisasjoner foreslår dette i følge en artikkel i Guardian.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: