Archive for august 11, 2004

Ungdom og alkoholforbruk på Friends

«Programmer som ‘Friends’ [må] ta en stor del av ansvaret for hvilke holdninger ungdomsskoleelever får til alkoholbruk», mener seniorrådgiver i Sosialdepartementet Dag Rekve i Dagbladet.

Påstanden henger ikke på greip.

  • Friends inneholder svært liten drikking. Alkohol skildres hverken som noe dagligdags eller udelt positivt.
  • Påstander av typen ’71 % av de 42 meste populære TV-seriene i USA blir det brukt alkohol hyppig’ påviser ikke at folk blir påvirket til å drikke mer.
  • TV i Norge og USA er svært forskjellige. Det er ikke gitt at resultater i utenlandske undersøkelser kan overføres til Norge.

Mest mistenkelig er henvisningen til Brigham Young University som samarbeidspartner for Dag Rekve. Institusjonens historie gir grunn til å stille spørsmålstegn ved dens troverdighet. Dette er en bastion for mormonerne.

Nå har jeg adskillig sympati for denne religiøse retningen, men universitetet er kritisert for å styres av ideologiske krefter dominert av religionen som finansierer størstedelen av virksomheten deres.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: