Archive for august 29, 2004

Vann til anklene

Journalisten Ross Gelbspan har gjort det til et mål å avsløre hvorfor drivhuseffekten får så liten oppmerksomhet i USA. I en bokomtale av tidligere visepresident Al Gore får vi et sammendrag av hvordan oljeindustrien, media og politikere bidrar til å skyve saken under teppe.

Representanter for Bush-administrasjonen ser ut til å måtte bite i det sure eplet. ‘Secretary of energy and commerce’ og hans rådgivere har gitt sin godkjenning til en rapport som indikerer skadevirkninger som skyldes menneskeskapte klimaendringer. ‘Ingen kommentar’, fra det Hvite Hus virker mer som en godkjennelse rapporten i forhold til tidligere kontante avvisninger.

Richard Posner på Lawrence Lessigs blog kommenterer denne utviklingen i to poster.

Vitenskapsmenn som er skeptiske til global oppvarming kan deles i to grupper. Mange har et troverdighetsproblem fordi forskningens deres er finansiert av oljeindustrien. Andre viser til at klimamodeller inneholder stor usikkerhet. Beslutninger bygger imidlertid alltid på usikre data. Politikere kan ikke bli lammet av dette. Risikovurderinger er et element i alle politiske vedtak.

Den tredje posten til Richard Posner går imidlertid litt av sporet i en kritikk av miljø-provoaktør Bjørn Lomborg. Han arrangerte i København i vår en konferanse hvor et panel av vitenskapsmenn skulle finne ut de viktigste områdene å bruke penger på for å fremme utvikling og levevilkår. AIDS-problemet havnet øverst på prioriteringslisten, mens klimaendringer endte opp langt nede.

For det første tror jeg Richard Posner undervurderer hvordan AIDS totalt ødelegger mange afrikanske land fordi problemet ikke er særlig synlig i amerikanske nyheter. For det andre vil virkemidlene for å dempe klimaendringer være reguleringer, ikke direkte pengebevilgninger.

Legg igjen en kommentar

Munch-tyveri del av trend

Tyveriet av ‘Skrik’ og ‘Madonna’ var ikke så uvanlig som nyhetsdekningen kan tyde på. Marc Spiegler i Slate forteller om trender innenfor kunsttyverier. Tiden for gentlemanen som på kløktig vis omgår sikkerhetstiltak er over. Nå er det brutale ran i åpningstiden som gjelder.

Artikkelen lister opp en lang rekke angrep på museumer av samme typen som på Munch-museet i forrige uke. Paradoksalt nok er det vanligvis bedre sikkerhetstiltak som gjør det attraktivt å bruke denne metoden. I åpningstiden er sikkerhetstiltakene dårligst. Skal tyvene være sikre på å få med seg kunstverket er det tidspunktet å slå til.

Forsikring er heller ingen løsning. Vanligvis blir premien 0,1 % av verdien. Driftsbudsjettet til institusjoner vil fort bli spist opp hvis kunstverk skulle forsikres til markedsverdi. Dessuten vil en utbetaling etter tyveri bety at maleriet blir forsikringsselskapets eiendom hvis det dukker opp igjen. Ved en oppklaring risikerer vi at kunstverket forsvinner ut av landet.

Munch-museets direktør Gunnar Sørensen har blitt framstilt som lettere naiv når han påpeker at strengere sikkerhet ikke nødvendigvis hadde gjort det mulig å unngå tyveri. Eksperter i Slate-artikkelen mener at raid av denne typen mot kunstmuseumer er noe vi må leve med og at det vil være vanskelig å sette i verk nødvendige sikkerhetstiltak.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: