Archive for oktober 16, 2004

Teknologi – Lettlest avis på nett

Et godt råd for å lage brukergrensesnitt på internett er å holde seg til det folk kjenner. Skal nyskapning skje må imidlertid noen våge å eksperimentere. Avisen International Herald Tribune har klart å lage et format på artikler som er usedvanlig lett å lese på skjerm.

Klikker du på en artikkel får du tre spalter med tekst som fyller en skjerm. Ingen scrolling er nødvendig. For å bla frem og tilbake i lengre tekster klikker du på en frem og tilbake knapp.

International Herald Tribune har med dette laget en effektiv forbedring av brukergrensesnittet for lesing på internet. Ingen vil bli forvirret av nyskapningen, den er svært intuitiv. Jeg håper flere følger eksempelet.

Legg igjen en kommentar

Idealistisk kamp mot fattige

Historiene om hvordan Verdensbanken bruker penger på en måte som ødelegger miljøet og gjør livet vanskeligere for fattige er kjent. Sebastian Mallaby i Foreign Policy forteller hvordan frivillige organisasjoner og aktivister ofte bidrar til avgjørelser som går på tvers av deres egne mål.

Mest tid bruker han på et prosjekt som skulle bidra til byggingen av en demning i Quinghai i Kina. Miljø- og menneskerettighetsaktivister fortegnet konsekvensene av utbyggingen på det groveste. Å vinne en seier ved å få Verdensbanken til å stopp støtte til prosjektet var langt viktigere enn fakta i saken. Arbeidet ga resultater, bevilgningen ble stoppet.

Men hva var resultatet for de som bodde i området? Hvis demningen ikke ble bygd, ville en positiv økonomisk utvikling i Quinghai stoppet opp. Kina besluttet seg for å gjennomføre prosjektet på egen hånd, men de kuttet ut alle ambisjoner om å verne miljøet. Flere mennesker ble tvangsflyttet enn i den opprinnelige planen.

Frivillige organisasjoner så med bekymring på hva som skjedde. Kina valgte å holde dem utenfor all informasjon om konsekvensene av prosjektet. Derfor valgte noen å gå til Verdensbankens leder, James Wolfensohn, for å høre om han visste hva som skjedde.

Han svarte som vanlig svært diplomatisk: «Hvordan faen kan jeg vite hva som skjer der? Dere tvang oss jo nettopp ut av prosjektet!»

Verdensbanken, frivillige organisasjoner og anti-globalister havner fort opp i samme dilemma. De begynner med klare mål og idealer. Når bevegelsen kommer opp i en viss størrelse får den sin egen rasjonalitet. Istedenfor å jobbe langsiktig med å nå det opprinnelige målet, blir det viktig å oppnå en seier i media og ikke bli beskyldt for å kompromisse.

Resultatet i saken i Quingahi ble dårligere miljø og vern om menneskerettigheter. I følge Sebastian Mallaby er kampen om å unngå konflikter med frivillige organisasjoner i ferd med å bli viktigere enn å sette i gang gode prosjekter.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: