Archive for november 18, 2004

Flere plagiater, takk

Slettes ikke så verst å bli plagiert, mener Malcolm Gladwell i The New Yorker. I et essay leter han etter svar på hvordan han bør reagere på at store deler av en artikkel han hadde skrevet om psykologen Dorothy Lewis ble gjenfunnet i teaterstykket ‘Frozen’.

Jeg trekker to hovedpoenger ut av essayet hans:

  • Alle vil i større eller mindre grad bygge på hva andre har skrevet tidligere. De mest interessante eksemplene hans er fra musikkens verden. En komponist beskyldte Andrew Lloyd-Webber for å ha kopiert en av hans sanger til ‘Phantom of the opera’. Joda, deler av sangene hørtes ganske lik ut. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at musikken lignet vel så mye på deler av det Andrew Lloyd-Webber hadde laget tidligere. Og den musikken var laget før komponisten som anla rettsaken hadde skrevet sin sang. En ting er hva det sier om copyright-saker, noe annet er hva det sier om musikal-kongen.
  • ‘Frozen’ inneholdt så klare kopier av teksten til Malcom Gladwell at mange ville regne det som plagiat. Likevel mente han at stoffet hans var brukt på en så interessant måte at resultatet var et nytt og interessant verk. Å stoppe et teaterstykke som var godt fordi en artiklene hans var plagiert føltes feil.

I norske aviser har debatten om Karsten Alnæs tatt seg opp igjen etter noen måneders pause. Begrepet plagiat sitter løst. Jeg vet ikke om tilfellene som diskuteres er ulovlige. Mitt utgangspunkt er at selv hvis forfatterne som klager har rett, er kopieringen de beskriver samfunnsgavnlig.

Tusenvis av mennesker har gjennom de kritiserte bøkene fått et nytt perspektiv på Norges historie. De ville neppe kjøpt forfatterne som angriper Karsten Alnæs isteden. Nytten av at et slik verk skrives er stor.

Copyright og regler rundt plagiat er laget for å oppmuntre til å skape og skrive ned idéer. En for streng tolkning av hva som kan kopieres vil hindre muligheten for å bygge på hva andre har skrevet. Mulig plagiat-beskyldningene hjelper på selvfølelsen til enkelte forfattere, men ikke for uviklingen av samfunnet.

Patent på idéer er langt mer umoralsk enn patent på liv.

Et par andre momenter som hadde vært mer interessant å bringe frem i forbindelse med Karsten Alnæs’ ‘Historien om Norge’. Norske bøker slipper forhåpentligvis aldri unna med dårlig noteapparat igjen. På den måten kan leseren vurdere kildene og eventuelt oppsøke dem, ikke for å være snill mot kildene.

Noen artikler tidlig i diskusjonen i fjor vinter antydet at bøkene var dårlig historie. Den tråden har i liten grad vært fulgt opp. Er det fordi det ikke var hold i påstanden eller fordi den var en mindre sexy mediasak?

Comments (3)

%d bloggere liker dette: