Archive for januar 12, 2005

Nei takk til Store Norske Leksikon

Min første jobb var å gå med avisen i sjuende klasse. Alle pengene gikk til å starte boksamlingen min. Hjørnestenen var Store Norske Leksikon kjøpt på avbetaling.

I dag sverger jeg til utenlandske DVD-leksika. Microsoft Encarta og Encyclopædia Britannica er i samlingen. Med tusenvis av bøker i boksamlingen gidder jeg ikke å bruke flere hyllemeter på Store Norske. Det er mer morsomt å vise frem noe som forteller hvem jeg er. Leksikon i bokhylla er kun for dem som har små boksamlinger.

Direktør i Norsk Språkråd, Sylfest Lomheim, forsvarer i Dagbladet behovet for det nye bokverket med upåliteligheten til internett og mangelen på informasjon om landet vårt i internasjonale verk.

Eirik Newth viser at Lomheims skepsis til internett bommer. For egen regning vil jeg legge til at hvordan informasjonen formidles spiller liten rolle for troverdigheten til innholdet. Det er autoriteten til hvem den kommer fra som er viktig. Jeg hadde forventet at direktøren i språkrådet hadde forstått forskjellen på media og avsender.

Jeg bruker oppslagsverk som et hjelpemiddel til å søke på internett. En amerikansk DVD med ordliste, atlas, nettlenker og artikler med nedlastede oppdateringer dekker mitt behov langt bedre enn en papir- eller nettugave av Store Norske Leksikon.

Hadde derimot norske oppslagsverk blitt pakket sammen med et velrennomert amerikanske produkt, så hadde det vært hakket mer perfekt. Uten den utenlandske delen får jeg imidlertid ikke dekket mine oppslagsbehov.

Men ‘Det Store Norske’-spørrespillet det er bra!

Comments (2)

%d bloggere liker dette: