Archive for februar 17, 2005

Norsk lokaldemokrati svakest i Norden

Våre naboland i Norden er bedre på lokaldemokrati enn Norge, forteller sosiologiprofessor Fredrik Engelstad:

«Det norske lokaldemokratiet er mer bundet av statlige disposisjoner, og gjennomtrekken i kommunestyrene er større. Samtidig har folk i Norge lavere tillit til demokratiet og politikere, noe som gjenspeiles i en valgdeltakelse som er lavere og synker raskere.»

Et av hovedargumentene mot EU-medlemskap har vært faren for sentralisering. Merkelig at Norge er mer sentralstyrt enn landene rundt oss.

Hvis vi ser på de konkrete vedtakene i Stortinget som har svekket lokaldemokratiet, så står ofte EU-motstanderne i front for å øremerke midler. Istedenfor å stole på at politikere i by og bygd kan gjøre sine egne prioriteringer, vil politikerne sentralt ha en finger på rattet i alle beslutninger. Budsjettbehandling i kommunene dreier seg om å skrive under økonomiske disponeringer som allerede er gjort på Stortinget gjennom øremerking og lovpålagte oppgaver med gitt standard.

Politikere i et kommunestyre forstår tegningen etter en periode. Det er vanskelig å motivere seg for å lese gjennom høye dokumentbunker og gå på mange, lange møter når aller føringer er lagt på forhånd. De fleste avstemninger er en ren formalitet. I beste fall får man være med på opprivende kuttrunder.

Derfor blir det høy gjennomtrekk i kommunestyrene. Velgerne skjønner også at det ikke er noe vits i å følge med på hva som skjer lokalt.

Dersom SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet er så mot sentraliseringen i EU, bør de de gå frem som et godt eksempel med den politikken de fører i Stortinget. Stopp med markeringsutspill og øremerkede bevilgninger til kommunene.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: