Archive for mars 13, 2005

Uklart signal fra Senterpartiet

Trodde nesten at jeg ville ende opp med å stemme Senterpartiet i år. Grunnen var meldingen om at de ønsket økt lokalt selvstyre i Norge. De var til og med konkrete. Kommunene skulle få utvidet rett til å skrive ut skatter for å løse problemer.

Ved nærmere ettersyn smuldrer endringen opp til ingenting. Forslaget til program gir temmelig blandede signaler:

  • Skepsisen er så stor til eiendomsskatt at en dissens fra 8 personer vil fjerne muligheten til å skrive den ut. Dersom dette skjer vil øket skatteøre kun være en erstatning for noe som forsvinner. Jeg er i mot eiendomsskatt, men avgjørelsen om å fjerne den bør beholdes hos kommunene.
  • Ingen signaler om reduksjon av skatte- og avgiftsnivået på riksplan tyder på at forslaget ikke er en reel flytting av makt fra staten til kommunene.
  • Øket skatt i kommunene bør øremerkes, mener programkomitéen. Så lenge Senterpartiet ikke knesetter samme prinsipp for Stortinget tyder dette på lav tillit til lokalpolitikere.
  • I en opplisting over hva Senterpartiet vil i Aftenposten, står det flere saker som skal avgjøres i kommunene, for eksempel bevaring av grendeskoler. I tillegg vil forslag som gratis skolemåltid binde større del av pengene i sektoren. Stort sett er det få konkrete forslag som bidrar til flere fri midler til kommunene. Summen i programmet bærer heller i retning av større bindinger.

Nå vet jeg ikke om store endringer er vedtatt på landsmøtet i helgen på disse punktene, men lite tyder på at Senterpartiet er en redningsmann for lokaldemokratiet.

Tillegg 14.03.2005:

Landsmøtet gjorde ingen endringer i muligheten til å skrive ut eiendomsskatt. Kombinert med mangel på skattelette i programmet vil nok det i sum bety en skatteøkning, selvom det er opptil kommunene.

Så spørs det hva landsmøtet legger i at man skal definere et felles minstekrav til kommunale tjenester. Her binder fort Stortinget opp nye milliarder for lokalpolitikerne.

(Kilde: Dagens Næringsliv)

Legg igjen en kommentar

Kulturminister mot statskirke?

Kirken skal bestemme biskop, bedyrer kulturminister Valgerd Svarstad Haugland fra Kristelig Folkeparti i Aftenposten: «[V]i skal lytte til Kirken, og det fikk vi Regjeringen med på, sier statsråden, som uten problem ville utnevnt en annen kandidat hvis Kirken ønsket det.»

Det er bortkastet tid at regjeringen eller andre politiske organer utnevner stillingen dersom avgjørelsen skal tas av Kirken. Her bør det ryddes opp i prosedyren for bispevalg. Den logiske konsekvensen er videre å være for et skille mellom stat og kirke.

Konsekvens er kanskje for mye for langt av en kulturminister…

Legg igjen en kommentar

Utfordrer den politiske dagsorden

Norske politikere forstår ikke hvordan verden virker, påstår Erling Fossen i en kronikk i Dagbladet: «Skylden for den politiske apatien må legges på partiene. De og bare de har hovedskylden for at teknologien og den individuelle bevissthet i dag er langt mer avansert enn de sosiale formasjonene vi har.»

Erling Fossen angriper som han pleier fra dødvinkelen. Han tilpasser seg ikke den etablerte dagsorden, men anklager det rødgrønne alternativet for å stå for feilslåtte løsninger på de utfordringene de ønsker å ta tak i. Han har tidligere deltatt i utredningsarbeid i Oslo Ap og kaller seg kulturradikaler. I dag leder han Oslo Byaksjon, som stilte liste i forrige kommunevalg.

Det er godt å se at sosialistene blir utfordret av en sympatisør. Selv er jeg alltid irritert over at en SV-politikk som i all hovedsak tjener den øvre middelklassen blir fremstilt som et forsvar for de svakeste i samfunnet. Det kreves mer enn å være kritisk til Røkke for å være troverdig som sosialist.

La oss håpe diskusjonen frem til valgkampen til høsten bidrar til å spore av kampanjetoget til partiene. Media og politikerne vil være mest interessert i enkle budskap som faller inn i gamle mønstre. Ingen grunn til å la dem slippe unna med slike lettvintheter.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere like this: