Archive for juni 5, 2005

Dumme menn og sløve kvinner

Menn konkurrer selv når det er unødvendig og de er garantert å tape. Kvinner unngår risiko selv når de har gode sjanser til å lykkes.

I artikkelen ‘What Women Really Want’ forteller John Tierney om et eksperiment der deltakerne ble bedt om å utføre enkle oppgaver. Kvinner og menn gjorde det like godt. Så snart man fikk valg om en jevn, trygg belønning eller å delta i en konkurranse med mulighet for høyere utbetaling viste kjønnforskjellene seg. Selv de beste kvinnene safet, mens selv de dårligste mennene hoppet ut på dypt vann.

I det private næringsliv er ofte belønningssystemene basert på maskulin konkurranseinnstilling. Dessverre gir ikke det alltid de beste resultatene:

“…[T]he Catalyst research organization show[s] that large companies yield better returns to stockholders if they have more women in senior management.”

Merkelig at norsk næringsliv fortsatt insisterer på å drive på en måte som holder kvinner borte fra toppstillingene, ofte til ulempe for bedriften selv.

Et skritt på riktig vei er tatt med lov om kvotering i styrerommene, selv om diskusjonen de siste ukene har avslørt at loven er alt for begrenset. Den største utfordringen blir imidlertid å organisere næringslivet på en måte som gir plass for flere måter å tenke og organisere livet sitt på.

Legg igjen en kommentar

Gjerrig tankesmie om pensjonsreformen

Lik pensjon til alle med større innslag av frivillig sparing. I en artikkel i Morgenbladet (ikke tilgjengelig på nettet) foreslår Jan Arild Snoen dette som et alternativ til dagens system med opptjening av tilleggspensjon for middelklassen.

Modellen er interessant og hadde fortjent mer plass i debatten rundt reformen som ble vedtatt forrige uke.

Fremskrittspartiet står for det samme synet i pensjonskommisjonens innstilling og partiprogrammet, men har prøvd å skjule eget standpunkt etter beste evne. Siv Jensen har heller slengt rundt ord som ran enn å argumentere for sitt eget syn på det norske pensjonssystemet.

Hva skal man med sosialister når man har slike liberalister?

Min idé for denne artikkelen var å lese gjennom og kommentere rapporten Jan Arild Snoen har skrevet for tankesmien Civitas, men det var lite å hente på nettsidene deres. Hadde jeg tatt meg fri fra jobben for å være med på seminar eller betalt hundre kroner for en papirbok, kunne jeg kost meg med nye tanker om temaet.

Teksten til rapporten, eller i det minste et utdrag, er ikke tilgjengelig på nettet. Kun et referat fra en debatt og en kommentar til den endelige reformen er det mulig å lenke til.

Og jeg som trodde at hovedpoenget med en tankesmie var å gjøre nye idéer så tilgjengelig som mulig. Civitas er i en ypperlig posisjon til å levere premisser for en stadig voksende politisk diskusjon på nettet. Andre aktører legger villig vekk sitt arbeid på nettet, så jeg ville tro at det samme ville være i Civitas interesser.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: