Archive for juli 10, 2005

Å stille de rette til ansvar

Flere har merket seg at norvegia postet en artikkel om terror-angrepene i London på torsdag. Han ønsker å stille de rette til ansvar for bombene.

«Noen ganger blir det bare altfor beleilig for makthaverne når det sprenger en bombe», uttaler den populære bloggeren. «Blair skal levere EU på et fat til sin venn Bush, slik at EU kan støtte 100% opp om «krigen mot terror»… For lisenspengene fikk vi […] høre [av Bjørn Hansen] at dette var «al-Qaida»… Om man skal feste seg ved Bjørn Hansens villedende antagelser, må det være nettopp utfra at de skal villede.»

De tre B-ene Bush, Blair og Bjørn (Hansen) har inngått en allianse som gjennomfører nøye koordinerte terroraksjoner mot London.

Hvem vet hvilke andre aktører som kan være involvert i denne sammensvergelsen?

FNN har tatt en nærmere titt på norvegias blogg. Artikkelen om terroraksjonen er lagt ut klokken 09:49 om morgenen. Lengden og kvaliteten på språket tilsier at det tok en halvtime å skrive den. Artikkelen kan derfor senest være påbegynt ti på halv ti, sannsynligvis tidligere.

I Aftenpostens kronologi over torsdagens hendelser blir den første t-banestasjonen evakuert først 09:22. Først senere, nærmere lunsj, blir det klart at det er snakk om en terroraksjon. Artikkelen blir altså skrevet før omstendighetene er klare.

En test på motimes kommentarfelt viser en tidsforskjell på 3 timer i dag, men undersøkelsene til FNN har ikke kunnet bringe på det rene om dette også var tilfellet 7. Juli. Hvis Bush, Blair og Bjørn Hansen er involvert, er det godt mulig at det amerikanske selskapet som står bak motime, Tipic Inc, er delaktig i komplottet.

CEO Marco Palombi i det internasjonale selskapet er ikke tilgjengelig for kommentarer søndag kveld. Uansett virker det mistenkelig både at en profilert Bush-kritiker får blogge gratis hos et amerikansk selskap og at han velger dette fremfor like gode europeiske alternativer.

Artikkelen har uten tvil skapt stor blest rundt norvegias idéer. Og hvem står egentlig bak denne aktive og anonyme bloggeren som aldri har stått frem med fullt navn?

Når Fjordmann blir gjort oppmerksom på artikkelen hos norvegia sier han i en kommentar at det er mistenkelig. Langt mer betenkelig er det imidlertid at media ofte bruker ordet terrorisme uten å sette muslimsk foran.

Kilde: FNN (Fake News Network)

Legg igjen en kommentar

Filter: Simulerte artikler

Sommerutgaven (juli/august) av The Atlantic har brukt en spennende innfallsvinkel på hovedessayene (Som vanlig ligger det ikke noe på nettet, men jeg gir en kort oppsummering av de viktigste artiklene).

Fremfor å skrive en gjennomgang av faresignalene i amerikanske økonomi velger James Fallows å se tilbake på den nære historien fra presidentvalgkampen i 2016. Med etterpåklokskap ser en rådgiver på alle faresignalene på begynnelsen av årtusenet som førte frem til et tiår med de største krisene siden depresjonen.

Bakgrunnen for problemene er et økende budsjettunderskudd og at gjelden i stor grad er overlatt til USAs største rivaler i Asia. Kjente utviklingstrekk, men utsynet fra fremtiden setter virkningen av USAs økonomiske politikk i et interessant perspektiv. Alle trender er grundig dokumentert med fotnoter som en leser i 2005 kan slå opp.

I en kommentar om det historiske perspektivet tilbake til 60-tallet diskuterer Jonathan Rauch hvilke presidenter som skaper budsjettunderskudd. Det viser seg at republikanerne bruker penger som fulle sjømenn, særlig Nixon, Reagan og Bush II. I økonomisk politikk ligger de nærmere Fremskrittspartiet enn Høyre.

I drøftelsen av Nord-Korea arrangerer Scott Stossel et krigsspill med flere bakmenn og -kvinner i tidligere administrasjoner. Hver deltaker blir tildelt en rolle i et rådslagningsmøte. Deretter presenteres fakta om situasjonen så realistisk som mulig, påfulgt av en diskusjon.

Mangel på etterretningsinformasjon og et regime alle er usikre på hvordan vil reagere, vanskeliggjøre klare konklusjoner. En ting er sikkert, en væpnet konflikt vil bety flere hundretusen døde (sannsynligvis inkludert atombomber). Noen av deltakerne mente Bush av prinsipielle årsaker har unnlatt å spille ut forhandlingskort som kunne ha stoppet den negative spiralen forhandlingene er inne i.

Etter mine små utflukter i koreansk populærkultur virker det sør svært innstilt på en fredlig gjenforening. Skal USA angripe i nord må den politiske situasjonen endre seg radikalt, ellers må de invadere Sør-Korea også. Da tar vi ikke i betraktning hvor mye tropper stormakten har bundet opp i Midt-Østen.

Mark Bowden (som blant skrev boken ‘Blackhawk Down’ bygger på) har intervjuet Paul Wolfowitz. Ved å stille kritiske spørsmål, skrive hele svaret og gi vurderinger av det som blir sagt hvor egne standpunkter blir tydelig flagget, kommer journalisten dypt inn på mannen. Selv om jeg er kritisk til Wolfowitz, synes jeg dybden i hans engasjement alt for ofte blir undervurdert.

Hvert The Atlantic blir avsluttet med en nekrolog. De siste ord om Fyrst Rainier av Monaco er temmelig ambivalente: “Europe’s longest-reigning monarch shuffled off a couple of days after the pope, and so, though his nupitals had been hailed as the wedding of the century, his passing wasn’t even the funeral of the week.”

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: