Archive for februar 20, 2006

Mer enn Gamle Testamentet

Hasidiske historier gjenfortalt av Martin Buber vekket min interesse for jødiske tradisjoner for noen år siden. Siste kapittel i boken ‘Jødiske skrifter‘ avsluttes med et utvalg av historier om den religiøse bevegelsens leder, Baal Shem Tov. Fokuset på et så begrenset utvalg av et stort materiale er et godt redaksjonsgrep i en samling som favner vidt.

Mirakler av en person noen få hundre år tilbake er fascinerende i seg selv. Historiene lever nok videre vel så mye fordi en personlighet, med styrker og svakheter, kommer så klart frem. Fortellingene inneholder alt fra fantastiske legender (fjellet som hoppet for å hindre at Baal Shem Tov gikk utenfor et stup i religiøs ekstase) til zen-aktige visdomsord.

Kabbalah var en naturlig tråd å nøste videre på etter Bubers historier. Matematikk og stor sans for allegorier er en nødvendighet for å begynne å skrape på overflaten. Misforstå meg ikke, jeg har aldri hatt noen planer om å meditere og prøve å finne Guds hemmelige navn. New Age-varianter har jeg liten sans for. Interessen går heller i retning av religionshistorikeren Gershom Scholem.

Tekstutvalget fra Zohar, en av kabbalismens grunntekster, i ‘Jødiske skrifter’ konsentrer seg veldig om tallmystikk. Greit nok, for det er noe av det mest unike med retningen. Likevel er det synd at man ikke har plukket ut mer fra det rike fortellingsmaterialet.

Historier er vektlagt i utvalget fra Aggada, den delen av tradisjonen som ikke er så lovorientert. Samlingen avrundes med sentral liturgi og Fedrenes Ord. Den sistnevnte inneholder visdomsord, blant annet det som vel må være historiens første 4-felts tabell.

Modellen er velkjent i samfunnsforskning og management-teori. Her kommer originalen fra 200-tallet:

Det finnes fire typer mennesker som oppsøker læresteder: Den som går dit, men ikke studerer; hans vinning er at han går dit. Den som studerer hjemme, men ikke går dit; hans vinning er at han studerer. Den som går dit og studerer; han er en gudfryktig. Den som verken går dit eller studerer; han er ugudelig.

Intet nytt under solen.

Tekstsamlingen Bente Groth har redigert fyller ut bildet man har om at jødene bare leser Gamle Testamentet. De fleste vil nok finne noe som vil engasjere ved å hoppe til det mest fortellingsrelaterte materialet.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: