Archive for april 23, 2006

‘Slipp Jimmy fri’ på 25 ord

Interessante karakterer tatt på kornet, treffsikker dialog, empati, sort humor og detaljrik verden overdøver noe stiv animasjon og dårlig oppbygging. Klar anbefaling, blant årets beste.

Legg igjen en kommentar

Unødvendig kulturlov

Endelig litt action fra Trond Giske, tenker sikkert mange kultur-entusiaster. En egen lov for området innen 2007 har blitt proklamert i alle kanaler siste uke.

Så lenge kulturministeren ikke ser ut til å vite nøyaktig hvorfor Norge trenger en kulturlov, ser jeg ingen behov for å vedta den. Alle mediautspillene har vært temmelig vage i programerklæringer. Uttalelsene tyder så langt på at dette blir symbolpolitikk uten prioriteringer til å gi konkrete resultater.

Grunnen til at tiltaket kan være direkte skadelig er at lover vedtatt av Stortinget binder lokalpolitikken, noe som skaper mindre lokalt selvstyre. Trond Giske er tydeligvis klar over denne kritikken i en uttalelse til Scenekunst.no, men aveiningen han gjør får loven til å virke enda mer unødvendig:

Den skal gjelde fylker og kommuner. Vi skal lovfeste det offentlige ansvaret for at kultur er et like viktig felt som skole og helse. Loven skal ikke være veldig detaljert når det gjelder bevilgningsnivå for kommunene. Det vil være å gripe for sterkt inn i det kommunale selvstyre. Den skal heller ikke bestemme kunst- eller kulturprioriteringer lokalt, men jeg er åpen for å diskutere begge deler.

Hadde kommunene nedprioritert kultur, kunne jeg forstått behovet, men så er ikke tilfelle. Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser at denne sektoren vil få størst prosentvis økning dersom lokalpolitikken får øket de frie midlene med 1 %.

Konklusjonen fra empirien må derfor være at færre lover og bundne midler kombinert med høyere bevilgninger er mest effektivt for å styrke kulturen. Et lite forbehold må være at det er tilfelle i dagens situasjon innenfor et allerede gjennomregulert lokaldemokrati.

Så her har jeg den første prøvestenen på hvordan Stortinget vil prioritere lokalpolitikken. Inntil Trond Giske kommer med en helt klar grunn til at vi trenger en kulturlov, regner jeg dette som en unødvendig binding på handlingsfriheten til kommunene.

Legg igjen en kommentar

<span>%d</span> bloggere like this: