Archive for juni 18, 2006

Skjev start for likelønnskommisjon

Regjeringen ber leder i Likelønnskommisjonen Anne Enger Lahnstein holde seg unna diskusjoner om en av de grunnleggende mekanismene for lønnsfastsettelse i Norge.

Frontfaget er navnet på de første avtalene i et oppgjør som setter tonen for resten av forhandlingene (se LOs Tariffleksikon). I dag er det mannsdominerte industrifag som danner utgangspunktet for lønnsfastsettelsen i alle andre bransjer.

Leder i fagforeningen Unio, Anders Folkestad, tar det som en selvfølge at kommisjonen tar tak i dette. Likestillingsombud Beate Gangås sier til Dagens Næringsliv (ikke tilgjengelig på internett): «Det kan være et problem at industrien går foran, fordi det med den modellen kan være vanskelig å få til lønnsløft for for eksempel lavlønnsgrupper i offentlig sektor.»

Leder Anne Enger Lahnstein har fått andre ordre fra høyeste hold: «Jeg oppfatter at mandatet ikke legger noen begrensninger på hva vi skal se på, bortsett fra at vi ikke skal diskutere frontfagsmodellen.»

Statsråd Karita Bekkemmellem kommer med denne språkblomsten for å forsvare begrensningen i mandatet: «At frontfagsmodellen skaper begrensninger, synes jeg er å snu det på hodet. Tvert imot.»

Uansett hva hun mente med denne kryptiske kommentaren, hadde konklusjonen fra Likelønnskommisjonen fått større autoritet med et mer åpent mandat. Det kan godt hende frontfaget ikke er et problem, men det må det være lov å undersøke.

Mistanken for sabotasjen av mandatet går i retning av LO, ikke fagforeninger generelt, men en av dem. Et så konservativt, for ikke å si reaksjonært, utgangspunkt for en viktig undersøkelse bør skuffe flere enn meg.

Jeg er spent på om feminister vil reagere på dette skjeve utgangspunktet for å ta tak i en av de viktigste temaene for likestilling.

Legg igjen en kommentar

Eksperimenter i skolepolitikk

Med en milliard dollar i potten gikk Microsoft-gründeren Bill Gates inn for å støtte den offentlige skolen i USA i 2000, forteller Business Week. 6 år senere gir journalisten det faglige resultatet karakteren C. Velgjørerne har klart å øke gjennomføringsgraden til elevene, men selv med masse midler målrettet brukt på utvalgte skoler er de faglige forbedringene små. Resultatet i matematikk er til og med forverret.

Pedagogikken Gates stiller pengene sine bak er overraskende lik en ideell sosialistisk skolepolitikk: Store skoler deles opp i små, elevene skal ikke sorteres etter prestasjoner, mengden fremmedspråk reduseres og prosjektundervisning brukes mer. Til tross for flere titallsmillioner og høy oppmerksomhet på hver skole, har satsingen i stor grad gitt dårlig eller blandede resultater.

En grundig evaluering har ført til at kursen fremover vil bli lagt noe om. Hovedlinjene i å få til mindre skoler vil bli fulgt opp, men erfaringene så langt tilsier at lokale tilpasninger og valgfrihet for elevene er viktig for å få en skole til å fungere. Lærere og skoleledere er helt essensielle for å få undervisning til å fungere, så etterutdanning, rekruttering og å få ut ansatte som ikke fungerer vil prioriteres. Strengere akademiske krav vil forhåpentligvis gi bedre faglige resulateter.

Svarene er ikke enkle, men det pågående amerikansk eksperimentet Gates har satt i gang for å skape en bedre skole, ligger nærmere norsk tenkemåte enn man skulle tro.

Business Week har laget en liste over andre tilnærmingsmetoder ideelle stiftelser i USA har brukt med suksess for å forbedre den offentlige skolen:

  • Bring inn næringslivsledere for å lede skoler med problemer
  • Bruk teknologi mer effektivt
  • Gi fattige barn mulighet til å velge skole
  • Gi talentfulle barn fra en vanskelig bakgrunn oppfølging tidlig
  • Sørg for å gi lærere opplæring og lønn tilpasset det 21. århundre
  • Design og bygg bedre skoler
  • Øk engasjementet til elevene med fokus på karriere-bygging
  • Bruk folk fra næringslivet for å bøte på lærermangel (i visse fag)
  • Hev de faglige kravene for fullført videregående (high school)
  • Putt matematikk og naturfag i føreresetet

Norsk skole vil forhåpentligvis gjøre seg nytte av noen av disse erfaringene. Ser vi på de store politiske debattene de siste årene har de ærlig talt vært ganske dillete: Lunsjservering, nasjonale prøver og private skoler. I den store sammenhenger spiller disse tingene en forsvinnende liten rolle i forhold til de endringene som er nødvendig for å tilpasse oss fremtidens utfordringer.

Mer informasjon finnes i et intervju med Melinda og Bill Gates, samt en beskrivelse av to vellykkede prosjekter for å skape mindre skoler og bedre skoler, Hør også på Business Week podcasten for 15.06. for å høre et intervju med journalisten som jobbet med saken.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere like this: