Archive for mars 4, 2007

Politikere som lyver

«Grensen mellom optimisme og ønsketenking er syltynn», sier journalisten Carl M. Cannon i en artikkel i Atlantic Monthly om hvordan og hvorfor amerikanske presidenter lyver. Han skriver om mer enn de nyeste og mest opplagte løgnene: George Bushs argumenter for krig i Irak, Clintons høye sigarføring og Nixons Watergate. Cannon ønsker også å sette det hele inn i en bredere utforskning om hva dette betyr.

Halveis i denne artikkelen om amerikansk politikk leste jeg filosof Einar Øverengets kronikk om Kristin Halvorsens barnehageløfte fra forrige valgkamp. Brutte valgløfter er ingen nyhet, men at SV-lederen selv knyttet det opp til egen avgang ga det en spesiell status.

Generelt sett har jeg stor respekt for at valgløfter brytes. Uforutsette hendelser inntreffer og politikk er alltid kompromiss. Politiske planer dreier seg om retning og strategiske valg, ikke garantier. Jeg er heller ikke i tvil om Kristin Halvorsens gode intensjoner.

Som entusiast av lokalpolitikk var det mest betenkelige ved å gå så sterkt ut at barnehager bygges i kommunen. En Stortings- og regjeringspolitiker har derfor bare indirekte mulighet til å påvirke feltet hun kom med valgløfte på. Hun burde ikke være overrasket over at mange lokalpolitikere ikke har klart å oppfylle det hun lovte.

Farligst er unnskyldningene i ettertid. Ser vi på de mest opplagte eksemplene på løgn fra amerikanske politikere i moderne tid som Clinton og Nixon, så skaper flukten fra feilgrepet de verst løgnene. Kristin Halvorsen vil gjerne beholde jobben sin, derfor dukker det nå opp de underligste statistiske og retoriske krumspring for å løpe fra realitetene og det hun har sagt.

Ønsketenking gjør også at man lett glir over i løgn. Et feilgrep kan skje den beste, spørsmålet er bare hvordan man rydder opp i det. Bortforklaringer har aldri skapt tillit og optimisme er ikke nok for å lykkes. Regjeringen og Kristin Halvorsen må legge prestisjen på hyllen og ta et oppgjør med tidligere urealistiske løfter. Angrer hun garantien må hun si det og fortelle hva den videre planen er, uten unnskyldninger.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere like this: