Archive for september 1, 2009

Opphavsrett etter Gutenberg

I en kronikk i Aftenposten i dag utdyper oppropet mot fildeling sine synspunkter. Bak seg har de 35 kunstnerorganisasjoner og mange enkeltpersoner.

Kunstnerne viser en klar forståelse for betydningen av internett og ny teknologi:

Situasjonen vi møter ved inngangen til den digitale medierevolusjonen er faktisk slående lik den som oppsto etter forrige store teknologiske revolusjon med trykkekunsten: Etter at Gutenberg trykte sin første bibel i 1455, bredte teknologien seg med eksplosiv fart. I år 1500 var det 300 trykkerier bare i Venezia.

Det burde være opplagt at en slik utvikling førte til en enorm forrykning i maktbalansen. Kirken og klostre som tidligere hadde noe i nærheten av monopol på kunnskap må gi det fra seg til forretningsmenn. Er det noen som tviler på at mange var skeptisk til utviklingen? Den katolske kirken ønsket faktisk å utdele lisenser for bedrifter som ville trykke bøker.

Siden kronikken forklarer hvordan trykkekunsten førte til en revolusjon som munnet ut i opphavsrett, må det være grunn til å spørre hva slags omveltninger i jus og forretningsmetoder for musikk, film og litteratur oppropet foreslår.

Svaret er ingen. Snarere tvert i mot. Kronikkforfatterne sier at økonomisk og juridisk er ingenting endret. I så fall ligner situasjonen lite på den etter trykkekunsten ble oppfunnet.

Hovedangrepsmålet for oppropet er partier som har prøvd å foreslå andre metoder for å håndtere piratkopiering. Jeg sier ikke at forslagene som har kommet frem så langt er perfekte, men de forholder seg i hvert fall til at det har skjedd noe nytt.

Kunstnerne i oppropet minner mest om den katolske kirken som som ville prøve å styre kunnskap ute av kontroll med lisenser.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: